Opleidingen


Bouwbedrijf Valkenburg is een door S-BB erkend Leerbedrijf voor de volgende opleidingen:
- Bouwplaats assistent timmeren
- Primaire timmerkracht
- Voortgezet timmerkracht
- Middelbaar Beroepsonderwijs BOL en BBL

  

Bij Valkenburg zijn continu enkele leerlingen in opleiding. Zij worden opgeleid door leermeesters en begeleidende vakmensen. De leermeesters worden regelmatig bijgeschoold. Ook zijn zij voorbereid op het nieuwe 'Competentie gericht' leren.

  

Snuffelstages
Tijdens de 'snuffelstage' in het VMBO gaan leerlingen een korte periode kennismaken met de bouw. Wij bieden plaats aan enkele leerlingen om hen te laten ondervinden of zij een toekomst als timmerman zien zitten.


De opleiding


VMBO-leerlingen die enthousiast zijn, gaan dan meestal een opleiding volgen bij het opleidingsbedrijf SPB in Waddinxveen. Zij worden dan werknemer van dit opleidingsbedrijf en worden bij aangesloten bedrijven geplaatst. Vier dagen per week leren zij het vak door mee te werken op een bouwplaats. Een dag per week volgen zij een theorieopleiding op een ROC.

  

Met het SPB is regelmatig overleg over de vorderingen van de leerling en wordt er zo nodig bijgestuurd. Ook wordt gekeken of het type bedrijf dat gekozen is past bij de toekomstverwachting en ambities van de leerling.


Na de opleiding


Als na twee jaar het diploma 'Primaire timmerkracht' behaald is, stimuleren wij de leerling om daarna de avondopleiding 'Voortgezet timmeren' te gaan volgen. Praktijkuren zijn immers de basis om een all-round vakman te worden. Na het afronden van de opleidingen kan de leerling een contract krijgen om in vast dienst verband te komen werken